Tuesday, September 23, 2008

We should choose ATTRACTIVE INDUSTRY


Porter's Diamond Theory အရ ကိုယ္ေ႐ြးလိုက္တဲ့ industry ဟာ လုပ္ေဆာင္လို႔ ေကာင္းတဲ့ industry မ်ိဳးျဖစ္ရင္ ပိုေကာင္းတာေပါ့။ လုပ္ေပ်ာ္တဲ့ industry မ်ိဳးဆိုရင္ ေနာက္ေတြ႔ႀကံဳရမယ့္ risk ေတြနည္းလာႏိုင္ပါတယ္။ ေနာက္ၿပီး attractive industry ဟာ management system အေတာ္အသင့္နဲ႔ လုံေလာက္ပါတယ္လို႔ ဆုိၾကပါတယ္။ ျမန္မာႏိုင္ငံမွာ ရွိတဲ့ လုပ္ငန္း အခ်ိဳ႕အဓိက ၾကဳံေတြ႕ေနရတဲ့အားနည္းမႈက management system ပါ။ ကိုယ့္၀န္းထမ္းကို မႏိုင္တဲ့အျဖစ္မ်ိဳးေတြ၊ သတင္းစာေတြထဲမွာလည္း ေတြ႔ဖူးၾကမွာပါ။ ၀န္းထမ္းက ေငြေတြ လိမ္သြားတာတို႔၊ နမည္ အလြဲသုံးစားလုပ္သြားတာတို႔၊ ဒါေတြကေတာ့ အေတာ္ဆိုးရြားတဲ့ျဖစ္ရပ္ေတြပါ။ အျမတ္ေတြ ရသင့္သေလာက္မရတာ၊ ထုတ္ကုန္စြမ္းအား က်တာေတြကလည္း management system ေတြေၾကာင့္ပါ။ ဒါေၾကာင့္ ကိုယ္လုပ္ငန္းလုပ္မယ္ဆုိရင္ အစကတည္းက attractiveness ျဖစ္မယ့္ industry ကို ေရြးမိဖို႔လိုပါတယ္။ ႏိုင္ငံတကာနဲ႔ရင္ေဘာင္တန္းလုပ္ရမယ့္အခ်ိန္မွာ ကိုယ့္မွာက အားနည္းမႈေတြရွိႏိုင္တယ္ဆုိရင္ ႏိုင္ငံျခားလုပ္ငန္းေတြထက္ position ေကာင္းေကာင္းယူထားဖို႔ လုိပါတယ္။ စစ္တိုက္သလိုေပါ့ ခံတပ္ကို အေသအခ်ာတည္ေဆာက္ထားမယ္ဆုိရင္ လာတိုက္သမွ်ကို ေသခ်ာတုံျပန္ခံစစ္ထုိးႏိုင္မွာ ျဖစ္ပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္ Porter ရဲ႕ ဘယ္ industry ကေတာ့ attractiveness ျဖစ္ဆုံးလဲဆိုတာေလးကို ဆက္လက္တင္ျပခ်င္ပါတယ္။

(1) Threat of New Entrants
ဟုတ္ပါတယ္။ ဒါကေတာ့ အေရးၾကီးဆုံးပါ။ ဒီ industry ကေတာ့ ၀င္ေရာက္ဖို႔လြယ္ကူရဲ႕႔လား။ ငါလိုစစခ်င္းေျခလွမ္းစလွမ္းတဲ့အခါ ဘာေတြ တားဆီးေနလဲ၊ ဘာေတြ အခက္အခဲရွိေနၾကလဲ၊ စစခ်င္းအျပိဳင္အဆိုင္ ဘယ္ေလာက္ထိ ရွိေနလဲ။ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းေတြ တကယ္လုပ္တဲ့အခါမွာေရ တြက္ေခ်ကိုက္ႏုိင္ေခ်ရွိလား။ ရင္းႏွီးျမွပ္ႏွံမႈေတြလိုရင္ ရႏိုင္ဖို႔ အလားအလာရွိရဲ႕လား။ အမွန္တကယ္ေရာ လုံေလာက္တဲ့ေဖာက္သည္ရႏုိင္ရဲ႕လား။ အခုမွ စ၀င္ေရာက္လာတဲ့ မိမိကုန္စည္အေပၚမွာေရာ ၀ယ္သူေတြ လက္ခံႏိုင္ေခ်ရွိလား။ ျငင္းပယ္မွာလား။ ဒီ industry မွာ လက္ရွိ၀ယ္သူ ေတြက ကုန္စည္တံဆိပ္ အစြဲအလမ္းရွိသူေတြလား၊ လိုအပ္တဲ့ နည္းပညာေတြကေရာ အေျခအေန ဘယ္လိုရွိလဲ။ ငါတို႔ နည္းပညာနဲ႕ေရာ ၀င္တုိးဖို႔ အဆင္ေျပမလား။ အဆင့္ျမင့္ နညး္ပညာေတြ ခ်ဲ႕ထြင္ႏိုင္ဖုိ႔ အခြင့္အေရးရရဲ႕လား။ အစိုးရ စည္းမ်ဥ္းစည္းကမ္းေတြေရာ အေျခအေနဘယ္လိုရွိလဲ။ ေနာက္ထပ္၀င္ေရာက္သူေတြအေပၚ တားဆီးႏိုင္မႈေတြ ဘယ္လိုရွိလဲ။ အခြန္ေတြေရာ ငါတို႔လုပ္ငန္းနဲ႔ အဆင္ေျပရဲ႕လား။ ကုန္ပို႔ေဆာင္မႈလမ္းေၾကာင္းကေရာ အဆင္ေျပရဲ႕လား။ စစခ်င္းရင္းႏွီးစရိတ္ေတြက ကိုယ္မွန္းတာထက္ ပိုကုန္ဖြယ္ရွိလား။ ကိုယ္နဲ႔အလားတူ လက္ရွိ လုပ္ေဆာင္ေနသူေတြကေရာ သူတို႔ရဲ႕ ကုန္စည္ေတြနဲ႔ပတ္သက္ၿပီး ဘာေတြကာကြယ္ထားလဲ၊ ဆိုလိုတာက intellectual property နဲ႕ ပတ္သက္ၿပီး patent ,licenses ေတြကာကြယ္ထားေသးလား။ လက္ရွိလုပ္ေဆာင္ေနသူေတြကေရာ ကုန္ၾကမ္းရရွိမႈေတြမွာ ခ်ဳပ္ထားလား။ ဒီအဆင့္ဟာ အေတာ္ critical thinking ပါ ။ ေသခ်ာ ဘက္စုံေထာင့္စုံကေန ေတြးေတာဖို႔ သုံးသပ္ဖို႔ လိုပါတယ္ ။ တကယ္၀င္ေရာက္ၿပီးတဲ့အခ်ိန္က်ေတာ့မွာ ေတြ႕လာတဲ့အခက္အခဲေတြက ကိုယ္မေက်ာ္ျဖတ္ႏိုင္ခဲ့ဘူးဆိုရင္၊ ေရွ႕ဆက္ဖို႔လည္း ခက္ေနတဲ႔အေနအထားေတြ ရွိလာတဲ့အခါ “ ေျခစုံကို ရပ္တန္႔လို႔ ေတြေ၀ေနဆဲကြယ္ ” ျဖစ္သြားမွာပါ။ ေတြေ၀ေနရုံတင္ဆို ကိစၥမရွိပါဘူး။ ကိုယ္ေတြေ၀ေနတဲ့အခ်ိ္န္မွာ သူမ်ား ၀င္တိုက္တာလည္း ခံခ်င္ခံရမွာပါ။ လိမ္ဖယ္လိမ္ဖယ္နဲ႔ ေရွ႕ဆက္ျပန္ရင္လည္း စရိတ္ေတြ၊ အခ်ိန္ေတြ၊ ေငြေတြ ပုံေအာရတာမယ္ေလ။ ျပန္ရဖို႔က ဘယ္ဆီဘယ္ေနမွန္းမသိတဲ့အခါ အေတာ္ေခါင္း႐ႈပ္စရာ ျဖစ္သြားလိမ့္မယ္။ ဒါေၾကာင့္ ပြဲမ၀င္ခင္ ျပင္ကက်င္းပဆိုသလို အရင္ဆုံး ေသခ်ာစိစစ္ရဖို႔ လိုပါတယ္။ ကိုယ့္အတြက္ entrant barriers ၀င္ေရာက္မႈအတားအဆီးမ်ားဟာ နည္းႏိုင္သေလာက္နည္းေလ ပုိေကာင္းေလ attractive ျဖစ္ေလပါ။

(2) Threat of Substitutes
ဒီ industry မွာ ကိုယ့္ကုန္စည္ကို အစားထုိးသုံးႏိုင္တဲ့ ကုန္စည္မ်ိဳးရွိလား။ ကို္ယ္နဲ႕အလားသ႑ာန္တူတဲ့ ကုန္စည္မ်ိဳး ရွိေနလား၊ ၀င္ေရာက္ႏိုင္ေခ်ရွိလားဆုိတာ ေသခ်ာသုံးသပ္ပါ။ ဘာေၾကာင့္လဲဆိုေတာ့ customer ဟာ brand loyalty (တံဆိပ္အစြဲအလမ္းရွိသူ) မ်ဳိးဆို ထိန္းထားႏိုင္ပါေသးတယ္။ ဒါမွမဟုတ္ဘဲ sensitive customer ဆြဲေခၚႏိုင္သေလာက္ လုိက္ပါႏိုင္တဲ့သူမ်ိဳးဆို မိမိကုန္စည္က အားနည္းခ်က္ေလး တစ္ခုတစ္ေလမ်ားရွိလာခဲ့ရင္ တျခားျပိဳင္ဘက္ကုန္စည္မဟုတ္ရင္ေတာင္ အစားထိုးကုန္စည္တစ္ခုကို ေျပာင္းသုံးပါလိမ့္မယ္။ ကၽြဲ႐ုိင္းအခ်ိဳရည္ဘူးကို သိၾကမွာပါ။ ဟုိတခ်ိန္တခါတုန္းကေတာ့ ကၽြဲ႐ိုင္းအခ်ိဳရည္ဟာ ျပိဳင္ဘက္ကုန္မ်ိဳး ျမန္မာႏိုင္ငံမွာမရွိေသးပါဘူး။ ျမန္မာႏိုင္ငံေစ်းကြက္မွာေတာ့ သူ leader ျဖစ္ေနပါတယ္။ ဒါေပမယ့္ သူ႔မွာ ခ်ိဳ႕ယြင္းခ်က္ေလးတစ္ခုျဖစ္လာတယ္။ အဲ့ေတာ့ customer ဟာ အဲ့အခ်ိန္မွာအစားထုိး၀င္ေရာက္လာတဲ့ scorpion ကို ေျပာင္းေသာက္ၾကတယ္။ Scorpion ဟာ ကၽြဲ႐ိုင္းလိုမဟုတ္ပါဘူး။အရသာ အန႕ံ ထုတ္ပိုးမႈကအစမတူပါဘူး။ ေနာက္အခ်ိဳမွႈန္႔ေတြ ျဖစ္နတုန္းကလည္း customer ေတြဟာ အသားမႈန္႔ေတြကို ေျပာင္းသုံးၾကတယ္။ ကိုယ့္ဘက္က ဘာ strategy ပဲ ေျပာင္းေျပာင္း၊ သူတို႕က ပဲြလန္႕တုန္း ဖ်ာလာခင္းမယ့္သူေတြေလ။ အဲ့ေတာ့ မိမိ၀င္ေရာက္မယ့္ industry မွာ ျပိဳင္ဘက္အျပင္ အစားထုိးကုန္စည္အေျခအေနကိုလည္း လ်စ္လွ်ဳ႐ႈ လို႔ မျဖစ္ပါဘူး။ အစားထုိးကုန္စည္၀င္ေရာက္မႈနည္းေလ ကို္ယ့္ power မ်ားေလပါ။

(3) Bargaining Power of Customer
customer ရဲ႕ ေစ်းဆစ္မႈေတြဟာလည္း တကယ့္ကို လုပ္ရခက္ပါတယ္။ ကိုယ့္ ကုန္စည္ကို marketing လုပ္တဲ့အခါ customer needs and wants ကို ျပည့္မိေအာင္ျဖည့္တဲ့အခါ အေတာ္ကို ကဂ်ိဳးကေဂ်ာ္ႏိုင္ပါတယ္။ကေလးငယ္ေလးေတြလို မိုးေပၚကၾကယ္ကို လိုခ်င္တယ္လို႔ ပူဆာတဲ့ customer နဲ႔လည္း ေတြ႕ရဦးမွာပါ။ မရရင္ ငိုမွာေနာ္ဆိုသလိုပဲ။ သူတို႔ကလည္း ငါတို႔အၾကိဳက္မဟုတ္ရင္ မ၀ယ္ဘူးဆိုတာေတြ၊ ၀ယ္စရာေတြ ေ႐ြးစရာေတြေပါလို႔ျပန္ေျပာမွာပါ။ဒီလိုေတြက ေစ်းကြက္စီးပြားေရးစနစ္မွာ ျဖစ္တာမ်ားလာပါတယ္။ customer ဘက္က အထြန္႕႔တက္တာ နည္းေလ ကိုယ့္ေစ်းကြက္အတြက္ ေကာင္းေလပါ။ သူတို႔အထြန္႕ တက္တိုင္း ေစ်းဆစ္တိုင္း ကို္ယ္ရရွိမယ့္အျမတ္ေတြက တရစ္ခ်င္း ပဲ့ပဲ့ပါသြားတတ္ပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္ customer's bargaining power အားနည္းေလ ကိုယ့္အတြက္ ေကာင္းေလပါ။

(4) Bargaining Power of Supplier
Supplier ေတြရဲ႕ power ကို ေလ့လာရပါဦးမယ္။ သူတို႔က စိတ္ၾကိဳက္ခ်ယ္လွယ္ခြင့္ ရွိေနလားဆိုတာကိုပါ။ ကုန္ၾကမ္းေတြကို သူတို႔စိ္တ္ၾကိဳက္ေစ်းေတာင္းေနလား ေပးခ်င္သလိုေပးေနလား။ ပို႔ခ်င္သလိုပို႔ေနလား ဆိုတာပါ။သူတို႕လုပ္ရပ္ေတြ ကိုယ့္ကုန္စည္အတြက္ ထုတ္လုပ္မႈစရိတ္မွာ လာထိေစပါတယ္။ေနာက္ၿပီး JIT ( Just in time ) စနစ္မ်ိဳးကို ေဖာ္ေဆာင္တဲ့အခါမ်ိဳးဆို သူ႔တို႔အေပၚ မွီခိုမႈမ်ားရပါတယ္။ အဲ့အခ်ိန္မွာ supplier က ကဂ်ိဳးကေဂ်ာ္လုပ္လာမည္ဆိုရင္ အခက္ေတြ အမ်ားၾကီးေတြ႕လာမွာပါ။ ကုန္ၾကမ္းက႑မွာ supplier က သူၾကိဳက္သလို မင္းမူခြင့္ရေနမယ္ဆိုရင္ ကိုယ့္ကုန္စည္စရိတ္တက္လာမယ္။ေနာက္ ေစ်းႏႈန္းပါ လိုက္တက္ ေတာ့မယ္။ တကယ္လို႔မ်ား customer ကကိုယ္ေတာင္းတဲ့ေစ်းႏႈန္းကို လိုက္မေပးႏုိင္ခဲ့ဘူးဆိုရင္ ေတြးၾကည့္ပါေတာ့....။
(5) Rivalry
ၿပိဳင္ဘက္လုပ္ငန္းအေနအထားပါ။ အလားတူလုပ္ငန္းေတြမ်ားေနတဲ့ industry ဆိုရင္ ကိုယ့္ စိတ္ၾကိဳက္ဖန္တီးခြင့္နည္းပါတယ္။ သူတို႔အတုိင္း လုိက္လုပ္ႏိုင္စြမ္းရွိလား။ သာေအာင္ေရာ လုပ္ႏိုင္လား။ ေသခ်ာခ်င့္ခ်ိန္ရပါမယ္။ ကိုယ့္ပရိတ္သတ္ကုိလည္း တဘက္ကို မေရာင္သြားေအာင္လည္း ထိန္းထားႏိုင္စြမ္း အျမဲျမင့္ထားရပါမယ္။ သူတို႔ေစ်းခ်ရင္ ကို္ယ္လိုက္ခ်ႏိုင္ရဲ႕လား။ သူတို႔ ပုံစံေလးေျပာင္းရင္ ကိုယ္လိုက္ေျပာင္း ႏိုင္လား။ ၿပိဳင္ဘက္မ်ားေလ ၿပိဳင္ဆိုင္မႈမ်ားေလ ကို္ယ့္အရည္အခ်င္းျမင့္ထားရေလ။ strategy အားေကာင္းဖို႔ လိုအပ္ေလ။ management system ေကာင္းေကာင္းနဲ႔ ထိေရာက္ဖို႔ လိုေလ။ risk ေတြ အရမ္းမ်ားလာပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္ rivalry ေတြ အားနည္းေနမယ့္ industry မ်ိဳးဆုိ attractive ျဖစ္ပါတယ္။

ဒါဆိုရင္ ... attractive ျဖစ္မယ့္ industry ကို ေရြးခ်ယ္ႏိုင္ၿပီး AFTA မွာ international က၀င္ေရာက္လာမယ့္လုပ္ငန္းေတြကို ခံစစ္ေကာင္းေကာင္းနဲ႔ ခုခံႏိုင္ေအာင္ ၾကိဳးစားႏိုင္ပါေစ . . .။

1 comment:

  1. Flower ေရးတဲ့ Poter's Diamond Theory ကို အနည္းငယ္မွ် ျဖည့္စြက္ပါရေစ။ Flower ေျပာသလို စီးပြားေရးလုပ္ငန္းေတြဟာ ေကာင္းမြန္တဲ့ လည္ပတ္မႈေတြကို ရခ်င္တယ္ဆိုရင္ ဒီသီအိုရီေလးကို ဆက္စပ္အသံုးခ်ဖို႔လိုပါတယ္။ Flower တင္ျပသြားတဲ့ အခ်က္ေတြအားလံုးဟာ Internal Factor ေတြပါ။ ဒီအခ်က္ေတြကို လႊမ္းမိုးတဲ့ External Factor ေတြလည္း႐ွိပါတယ္။ အဲဒီအခ်က္ေတြကေတာ့ Chance လို႔ေခၚတဲ့ အခြင့္အေရးနဲ႔ ႏိုင္ငံတစ္ႏိုင္ငံကို ဦးေဆာင္ေနတဲ့ သူေတြရဲ႔ မူ၀ါဒေတြပဲ ျဖစ္ပါတယ္။ ဖြံ႔ၿဖိဳးျခင္းမ်ားစြာနဲ႔ တိုးတက္လာတဲ့ ကမၻာ့ေစ်းကြက္ထဲမွာ ေကာင္းစြာ ယွဥ္ၿပိဳင္ႏိုင္ဖို႔ Internal Factor ေတြ ေကာင္းဖို႔ လိုသလို External Factor ေတြလည္း ေကာင္းဖို႔လိုပါတယ္။ ေစ်းကြက္ထဲမွာ ၀င္ေရာက္ယွဥ္ၿပိဳင္ႏိုင္မယ့္ အခြင့္အလမ္းေတြ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းတိုင္းအတြက္ ႐ွိသင့္တယ္ဟု ယူဆရင္း ----

    ReplyDelete