Wednesday, September 10, 2008

Marketer တိုင္းသိသင့္ေသာ သေဘာတရားမ်ား (၂)

PRODUCT - MARKET GROWTH MATRIXစီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ားအေနျဖင့္ ေဈးကြက္အတြင္းရိွ မိမိကုန္စည္နွင့္ ပတ္သက္ျပီး ေဈးကြက္ရွယ္ယာ ခိုင္မာမႈ၊ ေဈးကြက္သစ္ရရိွနိုင္မႈ စသည္တို့အတြက္ Product - Market Growth Matrix နွင့္ ယွဥ္တဲြသံုးစဲြနိုင္သည္။ ယေန့ေခတ္တြင္ ေဈးကြက္အတြင္း ယွဥ္ျပိုင္မႈမ်ား ျပင္းထန္ေနသည့္အတြက္ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ား အေနျဖင့္ Product Quality ရိွရန္လိုအပ္သကဲ့သို့ Product Variety ရိွရန္လိုအပ္သည္။ သို့ျဖစ္ရာ Marketer မ်ားအေနျဖင့္ Product - Market Growth Matrix ကိုလည္း ေကာင္းစြာ နားလည္ထားရန္လိုအပ္သည္။


Market Penetration

စီးပြားေရးလုပ္ငန္းတိုင္းသည္ ေဈးကြက္ထဲတြင္ တည္ရိွေနျပီး ျဖစ္ေသာ မိမိကုန္စည္၏ ေရာင္းလိုအားကို ထိုေဈးကြက္တြင္ပင္ တိုးျမွင့္နိုင္ရန္ ျကိုးစားရန္လိုအပ္သည္။ ထိုကဲ့သို႔ လုပ္ေဆာင္ျခင္းျဖင့္ ေစ်းကြက္အတြင္း ၿပိဳင္ဖက္ကုန္စည္မ်ား၏ Customer မ်ားကို ရ႐ွိႏိုင္ၿပီး Customer အသစ္မ်ားကိုလည္း မိမိကုန္စည္ကို သတိျပဳမိေအာင္၊ ၀ယ္ယူသံုးစြဲေအာင္ ဆြဲေဆာင္ႏိုင္သည္။ ႐ွိၿပီးသား ေစ်းကြက္အတြင္း ႐ွိၿပီးသားကုန္စည္ႏွင့္ ေစ်းကြက္ထိုးေဖာက္မႈကို လုပ္ေဆာင္ျခင္းသည္ စြန္႔စားမႈ (Risk) အနည္းဆံုး ေစ်းကြက္ခ်ဲ႕ထြင္ျခင္းပင္ ျဖစ္သည္။

Market Development

လုပ္ငန္းအေနျဖင့္ ေဈးကြက္အတြင္း ရိွျပီးသား မိမိ၏ ကုန္စည္ကို ထိုေဈးကြက္တြင္ အေရာင္းျမွင့္တင္နိုင္ရန္ လိုအပ္သကဲ့သို့ ထိုကုန္စည္အတြက္ ေဈးကြက္အသစ္ထပ္မံ ရရိွနိုင္ရန္ ျကိုးစားရမည္။ ထိုကဲ့သို႔လုပ္ေဆာင္ျခင္းသည္ လုပ္ငန္းအတြက္ ၀င္ေငြပိုမိုရ႐ွိေစၿပီး ေစ်းကြက္ေ၀စု (Market Share) ကိုလည္း ပိုမိုခိုင္မာေစသည္။

Product Development

လုပ္ငန္းသည္ ေဈးကြက္ခဲ့်ထြင္မႈအျဖစ္ မိမိလုပ္ငန္း၏ ကုန္စည္အသစ္ကို ေအာင္ျမင္ျပီးသား ကုန္စည္နွင့္ တဲြဖက္ကာ ထိုေဈးကြက္တြင္ ေဈးကြက္ရွယ္ယာခဲ့်ထြင္နိုင္ရန္ ျကိုးစားရမည္။ ေစ်းကြက္အတြင္း ကုန္စည္အသစ္မိတ္ဆက္ျခင္းသည္ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းတိုင္းအတြက္ မ႐ွိမျဖစ္အေရးႀကီးလွေသာ Strategy တစ္ခုပင္ျဖစ္သည္။ ထို႔ျပင္ ေစ်းကြက္ထဲတြင္ ယွဥ္ၿပိဳင္ႏိုင္စြမ္းမ်ား (Competitiveness) ကိုလည္း ေကာင္းစြာရ႐ွိေစသည္။

Diversification

လုပ္ငန္းအေနျဖင့္ ကုန္စည္အသစ္ကို ေဈးကြက္အသစ္တြင္ ရပ္တည္နိုင္ေစရန္ ျကိုးစားရမည္။ ထိုကဲ့သို့ ခဲ့်ထြင္မႈသည္ စြန့္စားမႈတစ္ခုပင္ျဖစ္သည္။ ေဈးကြက္အသစ္တြင္ ကုန္စည္အသစ္သည္ တစ္ဟုန္ထိုး ေအာင္ျမင္နိုင္သကဲ့သို့ ရံွုးနိမ့္မႈမ်ားနွင့္လည္း ျကံုေတြ႕ရနိုင္သည္။ ေစ်းကြက္အတြင္း လုပ္ငန္း၏ Image တစ္ဟုန္ထိုး တိုးတက္သြားႏိုင္သကဲ့သို႔ ေစ်းကြက္ကို လံုး၀ မထိုးေဖာက္ႏိုင္ေသာ အေနအထားမ်ိဳးႏွင့္လည္း ၾကံဳေတြ႔ရႏိုင္သည္။

ကၽြန္ေတာ္သိသမွ် ဥပမာေတြနဲ႔ တင္ျပရမယ္ဆိုရင္စီ ပထမဆံုး Market Penetration ကို စတင္ လုပ္ေဆာင္ၿပီဆိုလွ်င္ ထိုလုပ္ငန္းသည္ ေနာက္ထပ္ ေနရာႏွစ္ခုဆီကို သြားႏိုင္ဖို႔ ေျခကုပ္ယူတဲ့သေဘာပါ။ ထိုးမယ့္ဆင္ မထိုးခင္ ေျခတစ္လွမ္းဆုတ္ ဆိုတာမ်ိဳးပါ။

Oramin- G ဆိုရင္ လူတိုင္းနီးပါး သိၾကတဲ့ ကိုရီးယားႏိုင္ငံလုပ္ ဂ်င္ဆင္းေဆးျမစ္အားေဆးပါ။ ေဆးေစ်းကြက္ထဲမွာ အဆင့္မနိမ့္တဲ့ ေဆးေကာင္းတစ္မ်ိဳးပါ။ Oramin-G က ႐ွိၿပီးသားကုန္စည္ျဖစ္တဲ့ ထိုအားေဆးကို ႐ွိေနၿပီးသား ေစ်းကြက္ထဲမွာ Promotion Tool ေလးသံုးၿပီး ေစ်းကြက္ကို ထိုးေဖာက္ခဲ့ပါတယ္။ နည္းလမ္းေလးက ေဆးဗူးထဲမွာ အခမဲ့ ေဆးစစ္မွတ္တမ္း (Free Medical Check-up) ေတြထည့္ေပးခဲ့တာပါ။ ဒီလက္မွတ္ေလးေၾကာင့္ ေဆးေစ်းကြက္ထဲမွာ အေရာင္းေတြ သိသိသာသာတက္ခဲ့ပါတယ္။ ေဆးကုိ ပံုမွန္စားတဲ့သူေတြ ၊ လက္ေဆာင္ေပးဖို႔၊ ကန္ေတာ့ၾကဖို႔ ၀ယ္တဲ့သူေတြ ၊ အနည္းဆံုး ေဆးကို လက္လီေရာင္းတဲ့ ဆိုင္ေတြ ( အရင္က အားေဆးလာ၀ယ္ရင္ အားေဆးတစ္လံုးေပးပါဆိုရင္ ေဆးဆိုင္ပိုင္႐ွင္ေတြက ဘာေဆးကို ယူမလဲလို႔ ျပန္ေမးၾကမွာပါ။ ေကာင္းတာေပးပါလို႔ ေျပာရင္ ဆိုင္ပိုင္႐ွင္က အာ႐ံုရတဲ့ အားေဆးအမ်ိဳးအစားကို ေပးမွာပါ။ Oramin-G က Promotion လုပ္ၿပီးတဲ့ ေနာက္ပိုင္းမွာ အားေဆးတစ္လံုးအစ္မေရ ---- လို႔ေျပာရင္ လက္က အလိုလို Oramin -G ကိုပဲေရာက္ေနမွာပါ။ ဘာေၾကာင့္လဲဆိုေတာ့ ေဆးဗူးမ်ားမ်ား ေဖာက္မိရင္ ကူပြန္ရႏိုင္မယ့္ အခြင့္အလမ္းမ်ားလို႕ပါ။ ဒီလိုနဲ႔ ေစ်းကြက္ထဲမွာ ေစ်းကြက္ေ၀စုေတြ ပိုမို ပိုင္ဆိုင္သြားတာပါ။) Oramin-G က ေစ်းကြက္ထဲမွာ သူရဲ႕ ေစ်းကြက္ပိုၿပီးလည္း ခိုင္လာေရာ Oramin-F ဆိုတာကို တြဲၿပီးသြင္းလာပါေတာ့တယ္။ Market Penetration ကေန Product Development ကို ေရာက္သြားတာပါ။ ဒါေၾကာင့္ Oramin-F ကို ေစ်းကြက္နဲ႔ မိတ္ဆက္တဲ့အခါ လြယ္လြယ္ကူကူနဲ႔ Customer ေတြက လက္ခံသြားတာပါ။ (ေဆးအမ်ိဳးအစားေကာင္းတာက အဓိကပါ။ အ႐ြယ္တင္ႏုပ်ိဳလွပေစတဲ့ ေဆးအာနိသင္က အမ်ိဳးသမီးေတြရဲ႔ စိတ္၀င္စားမႈကို ဖမ္းဆုပ္ႏိုင္တဲ့ အရာ ျဖစ္တာလည္းပါတယ္။ )
ဒါေလာက္ဆို ဒီ Matrix ေလးရဲ႕ အသံုး၀င္ပံုေတြကို ေကာင္းစြာနားလည္ႏိုင္ၿပီလို႔ ယူဆပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္ စီးပြားေရးသမားတိုင္း ၊ Marketer တိုင္းက မိမိလုပ္ငန္းအေနအထား ဘယ္မွာလဲဆိုတာ ေကာင္းစြာ သံုးသပ္ဖို႔လိုတာပါ။ ကိုယ့္ေစ်းကြက္ဟာ Star မွာ ေရာက္ေနရင္ New Market ႐ွာမွာလား၊ New Product လုပ္မွာလား စသည္ျဖင့္ ေစ်းကြက္ကို ဆန္းစစ္ႏိုင္ပါတယ္။

ေစ်းကြက္ထဲမွာ စီးပြားေရး လုပ္ငန္းတိုင္း အေကာင္းဆံုး ေစ်းကြက္ထိုးေဖာက္မႈေတြ ရယူႏိုင္ပါေစလို႔ ေမွ်ာ္လင့္ရင္း ---

1 comment:

  1. MGM နဲ႕ BCGကို ခ်ိန္းထုိးၿပီး ကိုယ့္ marker shareအေနအထားကိုသုံးသပ္ၿပီး marketing ေသာ္လည္းေကာင္း product ေသာ္လည္း ေကာင္း production ဒါမွမဟုတ္ financing strategy ေတြခ်ႏိုင္ပါတယ္။ ဆက္လက္ေရးသားပါ ။ အားေပးေနပါတယ္

    ReplyDelete