Tuesday, September 9, 2008

Internet Marketing အင္တာနက္ ေစ်းကြက္ တင္ျခင္း

Internet Marketing အင္တာနက္ ေစ်းကြက္ တင္ျခင္း

B2B လုပ္ငန္းျခင္း ဆက္ဆံတဲ့ နယ္ပယ္မွာ အင္တာနက္ဟာ လုပ္ငန္း လက္ေတြ႕ေတြ နဲ႕ လုပ္ငန္း ထိေရာက္မွဳ ေတြကို ေတာ္လွန္ ေျပာင္းလဲ လိုက္ပါတယ္။ ကုမၸဏီ ေတြဟာလည္း ေထာက္ပံ ေပးသြင္း သူေတြ၊ ကုန္ေစ်းႏွဳန္း ေတြနဲ႔ ပတ္သတ္ရင္ အခ်က္အလက္ အဆမတန္ ပိုရ လာတယ္။ ေလလံ တင္တာေတြ ကို ပိုမို မွီခို လာတယ္။ ကမ္းလွမ္း ေစ်းဆို ခ်က္ေတြကို ေတာင္းခံ လာတယ္။ Net ကြန္ရက္ ေပၚမွာပဲ အလြန္မ်ား လာတဲ့ အလုပ္ ျဖစ္ေျမာက္ေရး ကိစၥ ေတြ ေဆာင္ရြက္ လာၾကတယ္။ ဒါေပမဲ့ ပ်မ္းမွ် ကုမၸဏီတုိင္း ဟာ အင္တာနက္ က ေပးနိုင္တဲ့ စြမ္းအား ရဲ့ 10% ေလာက္ပဲ သံုးေန ၾကပါ ေသးတယ္။ ကုမၸဏီ အမ်ား အျပား ဟာ ကုမၸဏီ ၀က္ဆိုဒ္ တစ္ခုေလာက္ ဖြင့္လုိက္ျပီ ဆိုယံုနဲ႔ အင္တာနက္ က ေပးနုိင္ စြမ္းအား ေတြကို ရေနျပီ ဆိုတဲ့ လဲြမွားစြာ ယံုၾကည္ေလ့ ရွိတယ္။

၁. ကုမၸဏီ တစ္ခုအတြက္ ၀က္ဘ္ဆိုက္ ေကာင္းေကာင္း တစ္ခုရဲ့ လကၡဏာ ရပ္ေတြက ဘာေတြလဲ ?

ကုမၸဏီတုိင္းဟာ မိမိတို႔ရဲ့ ရည္ရြယ္ခ်က္၊ ေနာက္ခံသမိုင္း၊ အထြက္ ပစၥည္း၊ ၾကည့္ျမင္္ပံုနဲ႔ အျခား ကိစၥ ေတာ္ေတာ္ မ်ားမ်ား ကို ေဖာျ္ပ နုိင္စြမ္း ရွိမယ့္ ၀က္ဘ္ဆိုက္ ကို ဒီဇို္င္း ထုတ္သင့္ တယ္။ အဲဒီ ၀က္ဘ္ဆုိဒ္ ဟာ ကုမၸဏီကို ဆက္သြယ္ဖို႔ လြယ္ကူတဲ့ နည္း လမ္း တစ္ခု အထင္အရွား ပါ၀င္ ရမယ္။ ၀က္ဆိုက္ ကို တက္ျပီး ၾကည့္သူ ေတြ ျပန္လည္ ေပးပို႔ ခ်င္ ေစမယ့္ ေျပာင္းလဲ ေနတဲ့ အေျခခံ ေဘာင္ထဲက အတြင္း သရုပ္သစ္ ေတြကို အထင္အရွား ေဖာ္ျပ ေနရမယ္။ ၀က္ဆိုဒ္ဟာ စိတ္၀င္စား စရာ ဂရပ္ဖစ္ ရုပ္ပံုေတြ နဲ႔ ကြန္ျပဴတာ ဖန္သားျပင္ ကို ခ်က္ခ်င္း တင္ႏုိင္ စြမ္းရွိရမယ္။ ၀က္ဘ္ဆိုက္ ဟာ အီလက္ထေရာနစ္ အေရာင္းအ၀ယ္ ဆိုက္အျဖစ္ သူ႔ကို ေျပာင္းေစမယ့္၊ အေရာင္းအ၀ယ္ ျဖစ္ေရး အလုပ္ ျဖစ္ေရး ဆိုတဲ့ အတြင္း သေဘာကို ေပးျခင္း သက္သက္ ထက္ ေက်ာ္လြန္ ေနေစ ရမယ္။

၂. အင္တာနက္ကတဆင့္ ကုန္စည္၀ယ္ယူျခင္းရဲ့ အကန္႔အသတ္ေတြက ဘာေတြလဲ ?

၀ယ္သူေတြ ဟာ မ၀ယ္ယူမီမွာ ကုန္ပစၥည္း ေတြကို ကိုင္တြယ္တာ စစ္ေဆးတာ လုပ္လို႔ မရဘူး (မေက်နပ္ ရင္ေတာ့ ျပန္ပို႔လို႔ ရပါတယ္။) ၀ယ္သူ ေတြဟာ ပို႔ေပး မဲ့ကုန္ ပစၥည္း ေတြကို ေစာင့္ရတယ္။ (တစ္ခါ တေလ ၂ရက္ပဲ ၾကာပါတယ္) လက္လီ ဆိုင္မွာ ၀ယ္ ရင္ေတာ့ အမ်ားအားျဖင့္ ၀ယ္တဲ့ ပစၥည္း အမ်ားအျပား ဟာ အဲဒီေန႔မွာပဲ လက္ခံ ရရွိေလ့ ရွိတယ္။ ၀ယ္သူ ေတြဟာ စတိုးဆိုင္ ေတြမွာ ဘယ္သူနဲ႔ မဆို မ်က္ႏွာခ်င္းဆိုင္ စကားေျပာ လို႔ ရေပမယ့္ အင္တာနက္ က တဆင့္ ဆုိရင္ ဒါမ်ိဳးလုပ္ လို႔ မရ ေတာ့ဘူး။ အင္တာနက္ စကား၀ုိင္းမွာ ေျပာရင္ ေျပာနုိင္တယ္။ တယ္လီဖုန္း က ေနျပီး ေျပာရင္ ေျပာႏိုင္တယ္။ တစ္ေန႔ က်ရင္ေတာ့ ၀ယ္သူ ေတြဟာ ေရာင္းသူ ေတြကို မိမိတို႔ရဲ့ ကြန္ျပဴတာ ဖန္သားျပင္ ေပၚမွာ ေတြ႔ျမင္ လာပါ လိမ့္မယ္။

၃. အြန္လိုင္း ကုမၸဏီ အမ်ားအျပား ေပါက္ကြဲ ပ်က္စီး ခဲ့ၾကတယ္၊ ဘာေၾကာင့္လဲ ?

အြန္လိုင္း စီးပြားေရး ကုမၸဏီသစ္ ေတြဟာ ေစ်းကြက္ထဲ ကေန ငုပ္ေနတဲ့ လိုအပ္မွဳ တစ္ခ်ိဳ႕ကို ျဖည့္တင္းေရး ဆိုတဲ့ ေကာင္းမြန္တဲ့ စိတ္ကူး ေတြ အမ်ား အားျဖင့္ရွိၾက ပါတယ္။ ဒါေပမဲ့ အြန္လိုင္း စြန္႔ထြင္ လုပ္ငန္းရွင္ ေတာ္ေတာ္ မ်ားမ်ားဟာ နည္းပညာ အရ ထက္ျမက္ ေခတ္မီ သေလာက္ ေစ်းကြက္တင္ ကၽြမ္းက်င္မွဳႏွင့္ ဘ႑ာေရး ကၽြမ္းက်င္မွဳ ေတြ ခ်ိဳ႕ယြင္း ေနၾကတယ္။ ဒီကုမၸဏီ ေတြ ဟာ စီးပြားေရး လုပ္ငန္း စံနမူနာ ေကာင္း တစ္ခုကို မတည္ေဆာက္ ႏိုင္ခဲ့ ၾကဘူး။ အြန္လိုင္း ကုမၸဏီ အမ်ားအျပား ေပါက္ကြဲ ပ်က္စီး ရျခင္းနဲ႔ အဓိက အေၾကာင္းရင္း ေတြ ကို ေအာက္ပါ အတုိင္း ေဖာ္ျပ လုိက္တယ္။

အြန္လိုင္း စြန္႔ထြင္ လုပ္ငန္းရွင္ အမ်ားအျပား ဟာ လုိအပ္ တဲ့ သုေတသန ေတြ စီမံကိန္း ေတြ မျပဳလုပ္ပဲ ေစ်းကြက္ထဲကို အေလာတၾကီး ၀င္ခဲ့ ၾကတယ္။ သူတို႔ စာအမ်ိဳးကဲြ တစ္ခုထဲ ပထမဆံုး ၀င္ေရာက္တဲ့ ကုမၸဏီဟာ အဲဒီအမ်ိဳးကြဲ မွာ ထိပ္တန္း ေနရာ ရရမယ္ ဆိုတဲ့ ယံုၾကည္မွဳ ကို စဲြကိုင္ျပီး ၀ယ္ယူသူ ေဖာက္သည္ အသစ္ ေတြ ရယူ သိမ္းသြင္းေရး သႏၶိဌာန္ ခ်ထား ၾကတယ္။ အဲဒီ စြန္႔ထြင္ လုပ္ငန္းရွင္ ေတြ ဟာ ၀ယ္ယူသူ ေဖာက္သည္ ေတြ ရရွိေအာင္ အလံုးအရင္း ေစ်းကြက္ တင္ျခင္း အတြက္ ေငြေတြ ပံုသံုး ၾကျပီး ကိုယ့္ နာမည္ကို ကိုယ့္လုပ္ငန္း ကို ထုတ္လႊင့္ဖို႔ ကြန္ျပဴတာ ဗဟို ထိန္းခ်ဳပ္မွဳ အျပင္အပ ထုတ္လႊင့္မွဳ မ်ားက ေနလဲ အၾကီးအက်ယ္ ေၾကာ္ျငာ ၾကတယ္။ အဲဒီတုန္းက ျဖစ္သင့္တာ ကေတာ့ သူတို႔ဟာ ပစ္မွတ္ ေရြးခ်ယ္ ထားတဲ့ ေစ်းကြက္ တင္ျခင္းနဲ႔ Virtual ေစ်းကြက္ တင္ျခင္း ေတြကို ပိုျပီး အမွီျပဳ ရမယ္။ သူတို႔ဟာလက္ရွိ ၀ယ္ယူသူ ေဖာက္သည္ ထဲက ျမဲျမံ သစၥာရွိတဲ့ သံုးစဲြသူေတြ၊ အႀကိမ္ႀကိမ္ ထပ္ျပီး သံုးစဲြသူေတြ ျဖစ္လာေအာင္ တည္ေဆာက္မယ့္ အစား ၀ယ္ယူသူ ေဖာက္သည္ ေတြ ရရွိ သိမ္းသြင္းေရး ကို အလြန္အၾကဴး ျပဳလုပ္ခဲ့ ၾကတယ္။

သူတို႔ဟာ Online Surfing အြန္လိုင္းေပၚ လိုက္တက္ျပီး ေစ်း၀ယ္ ေနၾကတယ္တဲ့။ ၀ယ္ယူသူ ေဖာက္သည္ ရဲ့ ျပဳမူ က်င့္ၾကံပံု ေတြကို တကယ္တန္း နားမလည္ ခဲ့ၾကဘူး၊ ၀က္ဘ္ဆိုက္ ေတာ္ေတာ္ မ်ားမ်ား ဟာ တည္ေဆာက္ ဖြဲ႔စည္းပံု သိပ္ညံ့တယ္။ ျပႆနာ ေပါင္းစံု သပြတ္အူလိုက္ ေနျပီး လမ္းေၾကာင္း ရွာရတာလဲ ခက္တယ္၊ မၾကာခဏ လဲ ရပ္သြား တတ္တယ္။ အြန္လိုင္း ကုမၸဏီ အမ်ားအျပား ဟာ ပစၥည္း အခ်ိန္မီ ေပးပို႔ေရး အတြက္ လံုေလာက္ တဲ့ အေျခခံ အေဆာက္အဦး က်ားကန္မွု မရွိဘူး၊ ၀ယ္ယူသူရဲ့ စံုစမ္းမွဳ ေတြကိုလဲ အခ်ိန္မွီ ေျဖၾကား နိုင္မယ့္ အေျခခံ အေဆာက္အဦး ေနာက္ခံ မရွိဘူး။ ၀က္ဆုိက္ ေတာ္ေတာ္ မ်ားမ်ားဟာ အဆံုးသတ္ ကာလ ေရာက္ရင္ အျမတ္အစြန္း ရေစမယ့္ စီးပြားေရး စံနမူနာ ကို မတည္ေဆာက္ ႏိုင္ခဲ့ၾကဘူး၊ ၀ယ္ယူခ်င္ သူမ်ား အေနနဲ႔ ကိုယ္ ႀကိဳက္တဲ့ ေစ်းႏွဳံးကို ၀က္ဘ္ဆိုက္ ေတြမွာ လိုက္ရွာလို႔ လြယ္လာတဲ့ အတြက္ အီလက္ ထေရာနစ္ ေရာင္း၀ယ္ေရး ၀က္ဘ္ဆိုက္ ေတြဟာ အျမတ္အစြန္း နဲနဲမွ မယူတဲ့ ေစ်းနွံုး နိမ့္နိမ့္ ကိုပဲ သတ္မွတ္ဖို႔ မလဲြမေရွာင္သာ လုပ္ကုန္ ၾကတယ္။

အြန္လိုင္း ကုမၸဏီ ေတာ္ေတာ္ အမ်ားအျပား ေပါက္ကြဲ ပ်က္စီး ရတယ္ ဆုိေပမဲ့ eBay, Amazon နဲ႔ Google စတဲ့ အြန္လိုင္း ကုမၸဏီ ၀က္ဘ္ဆုိက္ ေတြကေတာ့ ေအာင္ျမင္ လာၾကတယ္ ဆိုတာ သတိျပဳဖို႔လိုပါတယ္။

ဆရာ ေနဦးေ၀ ၏ စာအုပ္မွ မီွျငိမ္းပါသည္။
Dream

2 comments:

  1. online marketing ကေတာ့ အခုအေတာ္ေခတ္စားလာတဲ့ပုံစံပါ။ customer လြတ္လပ္စြာ နဲ႔ ကုန္စည္အေပၚ ေ၀ဖန္ႏိုင္ခြင့္ ရွိေတာ့ JIT or lean production ပုံေဆာင္ေနတဲ့လုပ္ငန္းအခ်ိဳ႕အတြက္အဆင္ေျပပါတယ္ customer တစ္ဦးခ်င္းဆီရဲ႕ အၾကိဳက္ကို သိႏိုင္တာေပါ့

    ReplyDelete